Fjärrundervisning av modersmål i skolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lägga ut uppdraget om studiehandling på modersmål på entreprenad. Det innebär att de elever som behöver studiehandledning på sitt modersmål ska kunna få det via distansundervisning. Då det är svårt att hitta studiehandledare med viss språkinriktning i Ljungby blir fjärrundervisning ett komplement till den ordinarie modersmålsundervisningen. Enligt lag ska Ljungby kommun se till att elever som behöver studiehandledning på modersmålet får det.

Företaget som ska leverera tjänsten heter Wermteach Fjärrundervisning AB och de erbjuder studiehandledning i cirka 35 olika språk.

Fler beslut och mer information

Mer om vad som beslutats av barn- och utbildningsnämnden vid deras senaste möten kan du läsa i protokollen, så snart de är justerade. Du hittar dem på sidan för barn-och utbildningsnämndens dagordningar och protokoll.

Kommentera