titelbild

Eldning utomhus

Eldning ger upphov till rök, lukt och sotpartiklar och kan störa din omgivning. Dessutom finns risk att elden sprider sig om du inte är försiktig. Tänk på att alltid ta hänsyn till eventuella eldningsförbud, dina grannar och att elda säkert.

Eldningsförbud eller inte?

På Länsstyrelsens webbplats finns information om aktuella eldningsförbud i Kronobergs län.

Du kan också ringa SOS Alarms nummer för upplysning om eldningsförbud, som läses upp på evenska och engelska: Tel. 0470-186 80 

Kontrollera alltid brandrisken

När det inte råder eldningsförbud får du själv avgöra om det är lämpligt att elda. Kontrollera brandrisken på något av följande sätt:

Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig. Var försiktig om du väljer att tända en eld. Du bär ansvaret om du startar en brand.  

Råd för dig som ska elda

 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar, gräs eller byggnader. 
 • Se till att det inte finns brandfarliga varor eller liknande i närheten.
 • På platsen ska du ha möjlighet att kunna larma räddningstjänsten via 112.
 • Undvik att elda när det blåser, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Elda inte när det blivit mörkt.
 • Ha släckutrustning nära till hands, till exempel vattenslang, vattenkannor och krattor/räfsor.
 • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar. Peta isär glöden och vattna ordentligt. Gör gärna en efterkontroll efter ett par timmar.
 • Ta alltid hänsyn till dina grannar. Tänk på att många kan må dåligt av röken från elden.
 • Tänk på att det kan finnas djur, fågelbon och liknande i bålet. Man bör därför inte lägga upp bålet långt i förväg och man bör undersöka förekomsten av liv innan man tänder bålet.

Trädgårdsavfall, grenar och kvistar

Att elda för att bli av med ditt trädgårdsavfall är olämpligt. Dina grannar och andra människor i närheten kan störas av röken. Välj istället att kompostera ditt trädgårdsavfall, ha abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall eller lämna in det till Ljungby kommuns återvinningscentral Bredemad.

Om det inte är eldningsförbud får du elda mindre mängder tunna torra grenar och kvistar (vedartat trädgårdsavfall). Inget annat trädgårdsavfall som löv och gräs får eldas då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar.

Du får inte elda avfall

Det är aldrig tillåtet att elda avfall såsom träbråte, papper, plast, förpackningar med mera eftersom det bildas partiklar och ämnen som är skadliga både för din egen hälsa och för miljön. Förbudet gäller alla, både privatpersoner och företag. 

Att elda upp byggnader är detsamma som olovlig rivning och inte tillåtet. Rivning av byggnader kräver att du har rivningslov. Avfall som är för stort för att lägga i ditt avfallskärl lämnas till återvinningstationen Bredemad.

Om du störs av eldning

Kontakta i första hand den som eldar eller äger fastigheten där eldningen sker. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljö-och byggförvaltningen som i sin tur kan begränsa eller förbjuda eldning. 

Kontakt

  Räddningstjänsten Ljungby

 • Vakthavande befäl
 • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera