Bredband

Ljungby kommun satsar på utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Bredband betraktas av Ljungby kommun som en lika nödvändig del av infrastrukturen som exempelvis vägar, järnvägar och elnät. Begreppet bredband innebär att anslutningen är stabil, tillförlitlig och kan leverera med hög överföringshastighet i båda riktningarna. Det kommunala bredbandsmålet är att 95 procent av ägarna till samtliga fastigheter i Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband om minst 100 Mbit/s vid utgången av år 2020.

Ljungby Energi AB är det kommunala bolag som har i uppdrag att bygga ut fibernätet. Denna satsning består främst av att bygga ett stamnät som ska nå ut med bredband till de olika kommundelarna. I kommunen finns andra marknadsaktörer.

I slutet av 2016 hade 38, 2 % tillgång till bredband i Ljungby kommun. I slutet av 2017 har 63,3 % av hushållen tillgång till bredband.  I slutet av 2019 hade 74,1% tillgång till fast bredband via fiber (källa Post- och telestyrelsen). 

Ljungby Energi AB är operatörsneutralt. Det innebär att flera olika nätleverantörer konkurrerar om att få leverera exempelvis höghastighetsinternet, telefoni och bredbands-tv via Ljungby Energi AB. Du väljer själv vilka tjänster du vill ha och vem som ska leverera dem.

Kontakt

Kontakt

    Ljungby Energi AB

  • Kundtjänst
  • Tel. 0372-60 06 00

Kommentera