titelbild

Slamtömning

Vid helårsbebyggelse sker tömning av slambrunnar en gång om året, vid fritidsbebyggelse en gång vartannat år. Vi tömmer slambrunnar efter planlagda turer och meddelar dig som fastighetsägare per brev i god tid innan vilken dag vi kommer. Slutna tankar töms endast efter beställning.

Vår entreprenör som sköter tömningarna är Sandahlsbolagen AB.

Gräv fram brunnslocket innan tömning

Före tömning ska du gräva fram brunnens lock. Locket på brunnen ska lätt kunna lyftas eller dras åt sidan av en person. Om det för vår personal innebär mer arbete än normalt i samband med tömningen så faktureras du en extra avgift.

Beställ extra tömning

Du kan beställa en extra tömning av VA- och renhållningsavdelningen, se kontaktuppgifter nedan. 

Är det akut? 

Om du är i behov av en akut tömning av din slambrunn eller slutna tank utanför ordinarie arbetstid (vardagar kl 18.00 - 07.00, lördagar eller helgdagar) kan du ringa till Sandahlsbolagen. Vid akut tömning debiteras en annan taxa. 

Ring 0371-500 97 för att beställa akut tömning. 

Vid översvämning

Det kan vara bra att slamtömma en översvämmad anläggning för att få bort så mycket som möjligt av avloppsvattnet för att undvika förorening av intilliggande dricksvattenbrunnar. Tänk dock på att vissa typer av slamavskiljare/trekammarbrunnar inte klarar av tryckskillnaden som kan uppstå om det är mycket vatten runt om tanken. Redogör därför med entreprenör innan slamtömning sker.

Ansökan om befrielse från slamtömning

Om fastigheten är obebodd kan det vara möjligt med dispens från slamtömning. För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och anslutan till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum. 

Använd vår e-tjänst:

Ansökan om befrielse från slamtömning

Kommentera