Bevattningsförbud

Vid risk för vattenbrist behöver vi minska förbrukningen för att vattnet ska räcka till alla, för de viktigaste behoven - dryck, matlagning och hygien. Då införs bevattningsförbud.

Aktuella bevattningsförbud finns i rutan "Viktigt just nu" så länge förbudet gäller.

Vid bevattningsförbud får du inte använda kommunalt vatten för:

  • bevattning i trädgården med vattenspridare eller likvärdigt. Det går bra att använda vattenslang som du håller i handen eller vattenkanna.
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler.

Vi inför bara bevattningsförbud där det verkligen behövs. Tillgången till vatten och kapaciteten i vattenverken ser olika ut i olika delar av kommunen. När bevattningsförbud utfärdas för vissa områden är vattensituationen ofta något ansträngd även i andra delar.

Det är viktigt att vi alla är medvetna om och sparsamma med vår  vattenanvändning. Här finns tips och råd om hur du kan spara vatten.

Vanliga frågor och svar om bevattningsförbud

Är det bevattningsförbud nu?

På startsidan på www.ljungby.se kan du se om det finns något aktuellt bevattningsförbud och på vilka orter det gäller. Informationen finns i rutan "Viktigt just nu" så länge förbudet gäller. 

Varför införs bevattningsförbud?

Bevattningsförbud införs för att säkerställa att våra abonnenter får vatten i kranarna. Vid risk för vattenbrist behöver vi minska förbrukningen för att vattnet ska räcka till alla, för de viktigaste behoven - dryck, matlagning och hygien.

Under sommarhalvåret går det åt mer vatten generellt. Grönskande träd och växter i naturen suger åt sig av grundvattnet samtidigt som vi människor ökar vår vattenförbrukning. Utöver det vatten som går åt till dryck, matlagning, hygien, disk och tvätt kanske vi vattnar växter på balkonger och i trädgårdar, fyller en liten eller större pool, badtunna eller trädgårdsdamm. Ju torrare och varmare klimat desto mer vatten förbrukar både naturen och vi. Då sjunker grundvattennivån och vår tillgång till vatten minskar. 

Våra mindre vattenverk och ledningsnät är dimensionerade för normal hushållsanvändning - att vatten används som dryck, för matlagning, hygien, disk och tvätt. Inte för att fylla pooler eller vattna gräsmattan. När det händer samtidigt hos många handlar det om stora mängder vatten som ibland överstiger vattenverkens kapacitet.

Vid en kombination av stor vattenförbrukning och begränsad tillgång till vatten eller kapacitet i våra vattenverk behövs åtgärder för att vattnet ska räcka till alla.

Varför är det bara bevattningsförbud på vissa orter?

Vi inför bara bevattningsförbud där det verkligen behövs. Tillgången till vatten och kapaciteten i vattenverken ser olika ut i olika delar av kommunen.

När bevattningsförbud utfärdas för vissa områden är vattensituationen ofta något ansträngd även i andra delar, även om det inte är lika akut där. För att inte fler områden ska riskera att få bevattningsförbud är det viktigt att alla i kommunen hjälper till att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Varför får jag använda handhållen vattenslang men inte vattenspridare?

Generellt sett går det åt betydligt mer vatten när man vattnar med spridare. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. Oftast används de under längre tid än så, och betydligt längre tid än vad man står och vattnar med en slang.  

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?

Då kan du få ett påpekande och formellt sett har vi rätt att begränsa vattenförsörjningen till din fastighet så att vattenflödet enbart räcker till de mest basala behoven. Men vi hoppas såklart att vi inte ska behöva göra det. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att stabilisera vår vattenförsörjning och bidrar till att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

Kontrollerar ni om jag följer bevattningsförbudet?

När vi ser ett onormalt stort utflöde av vatten någonstans kan det bero på en vattenläcka. Då åker vi ut och kontrollerar det. Vid ett allvarligt läge med vattenbrist och bevattningsförbud kan det också hända att vi kontrollerar hur förbudet efterföljs.

Varför använder vi inte vatten från Bolmen eller andra vattendrag?

I Ljungby kommun har vi god tillgång till grundvatten. Ett grundvatten håller ofta en hög kvalitet redan när det tas in i ett vattenverk, därför används grundvatten. När man använder vatten från en sjö är det ytvatten, vilket kräver en annan reningsprocess. 

Kan jag fylla poolen med kranvatten?

Inte vid bevattningsförbud. Då får du inte heller byta ut vattnet. I mån av tillgång och tid kan utkörning av vatten med tankbil ske mot en kostnad på 50 kr/kubikmeter vatten och 1165 kr/timme (exklusive moms). 

Du ska alltid kontakta VA-avdelningen innan du fyller en pool, badtunna eller trädgårdsdamm (med över 1000 l kommunalt vatten) oavsett var i kommunen du bor.

Kontakta oss via växeln på 0372-78 90 00 eller tekniska.forvaltningen@ljungby.se

Kommentera