titelbild

Hamnedaskolan

Delaktighet och inflytande i Hamneda 

18 kilometer söder om Ljungby hittar du orten Hamneda i ett naturskönt område intill ån Lagan. Vår skola är en mindre skola för elever i förskoleklass till årskurs 6 som arbetar åldersintegrerat. På skolans område finns också förskola och fritidshem. 

Skolan

På vår skola finns textil- och trä- och metallslöjd, idrottshall, matsal, fina klass- och grupprum och en härlig utemiljö som inbjuder till lek och aktivitet för alla åldrar.

Delaktighet, inflytande och ett flexibelt arbetssätt med kompetent personal är vad Hamnedaskolan erbjuder. I en trygg miljö får eleverna både arbeta självständigt och lära sig att samarbeta. När eleverna lämnar vår skola är de väl förberedda såväl kunskapsmässigt som socialt, motoriskt och emotionellt.

Förskoleklassen

Förskoleklassen i Hamneda samverkar med skolan och förskolan. Vi tränar språklig medvetenhet och matematikbegrepp. Vi tränar på att lyssna, vänta och att respektera varandra. Barnen utvecklas både i den fria och i den styrda leken samt i vår skapande verksamhet. 

Föräldraförening

På Hamnedaenheten finns en väl fungerande föräldraförening som vi har ett gott samarbete med.

Blåklockans fritidshem 

På Hamnedas fritidshem, Blåklockan, arbetar vi mycket med olika teman som barnen varit med och röstat fram. Där får vi in delaktighet, forskning och kreativitet. 

Vi har stimulerande aktiviteter som fri lek, pyssel, bakning, dans och teater. I verksamheten är vi både i skogen och på vår fina skolgård. Vi har tillgång till gymnastiksalen och använder den ofta.

På Blåklockans fritidshem vill vi att barnen ska:

  • känna sig trygga
  • använda ett vårdat språk
  • känna empati för varandra
  • visa hänsyn
  • ta ansvar
  • bli självständiga
  • trivas

Kontakt

    Fritidshem

  • Mobil: 0733-75 44 12

Kommentera