titelbild

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en kontraktsmetod som funnits i Sverige sedan 1993. 

Tobaksfri duo erbjuder elever i åk 6 att skriva ett kontrakt där de ska avhålla sig från tobak fram till de slutar åk 9. Kontraktet ingås tillsammans med en tobaksfri vuxen, där man förbinder sig att stötta varandra att inte använda tobak. Därav kommer namnet ”Tobaksfri duo”.

När man skrivit på kontraktet får man ett medlemskort som berättigar till vissa förmåner och varje vår fyller den tobaksfria vuxna partnern i en försäkran om att den unge inte använt tobak under året. Denna försäkran blir sedan till en ”lottsedel” i ett vårlotteri där man kan vinna fina priser.

Så fungerar Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en metod som har visat på goda resultat, det vill säga att metoden gör så att färre ungdomar börjar använda tobak.. En positiv ”mereffekt” upptäckte man också, att en del vuxna blir sporrade och slutar använda tobak för att kunna ingå kontrakt genom Tobaksfri duo med sina barn.

Det finns en webbplats (www.tobaksfri.se) som är kopplad till Tobaksfri duo där du kan läsa om tobak, hur man arbetar med frågan i andra kommuner och vara med i tävlingar.

Vill du läsa mer om resultaten kring Tobaksfri duo som metod kan du läsa Maria Nilssons avhandling om Tobaksfri duo.

Kontakt

Kommentera