Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet, VO, är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Efter avklarade studier får du en yrkesexamen och kan påbörja din yrkesbana direkt eller fortsätta att studera inom yrkeshögskolan.

Det här lär du dig på programmet

Här är människor inom vård och omsorg i fokus. Du får en teoretisk utbildning i sjukvård, omsorg och psykiatri med praktiska inslag. Du lär dig om hälsa, omvårdnad, funktionsnedsättning, anatomi och fysiologi samt psykologi och psykiatri. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett professionellt sätt.

Så här arbetar vi

Att jobba med människor inom vård och omsorg ställer krav på god förståelse, kunskap och förmåga att kommunicera och att se saker ur olika perspektiv.Vi går ofta in på etiska frågeställningar som rör yrkesområdet och på de lagar och författningar som reglerar yrkesområdet.

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ. Du tränar dig i att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera arbetet.

Många delar av våra kurser är verksamhetsförlagda, vilket ger dig erfarenhet och kontakter med arbetslivet. Dessutom har vi ett rymligt och välutrustat metodrum på skolan, där du övar för att öka din erfarenhet och yrkeskompetens. Vi gör studiebesök regelbundet inom olika områden.

På programmet läggs stor vikt vid reflektioner och lärande för att bygga upp en god kunskap inom vård och omsorg.

Språket är ett viktigt verktyg när du ska kommunicera med patienter, vårdtagare och kollegor. Du måste kunna ge korrekt och komplex information på ett bra sätt och därför ger vi dig möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Du har också möjlighet till fördjupade kurser i engelska som ökar dina möjligheter till jobb utomlands.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Vi samarbetar med Region Kronoberg och Ljungby kommun, därför kan vi erbjuda dig goda möjligheter och din chans till sommarjobb är stor. Du har möjlighet att lämna in önskemål om APL-plats i mån och tillgång av plats.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Sunnerbogymnasiet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, VO-college.

Inom VO-College samverkar utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Elever på vård- och omsorgsprogrammet kommer därmed gynnas bland annat av fortsatt god tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare och elever som fullföljt programmet och har godkända betyg i minst 2500 poäng, där de gemensamma karaktärsämneskurserna på 650 poäng är obligatoriska, kommer att erhålla ett diplom.

VO-College som organisation verkar för att fler ska utbilda sig inom vård och omsorg. En nära koppling mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska verka för att utbildningarna är verklighetsanpassade och aktuella.

Läs mer på: www.vo-college.se

Ung företagsamhet (UF)

Som UF-företagare med anknytning till VO kan du exempelvis arrangera aktiviteter för omsorgstagare.

Körkort

Ersättning för körkortskostnader ges till elever på Vård- och omsorgsprogrammet. Ersättningsnivån är 2 300 kr per elev. Det finns ett antal körskolor att välja bland.

Framtiden

VO förbereder dig för jobb som exempelvis undersköterska och personlig assistent. Du kan jobba på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, särskilt boende, psykiatri, gruppbostad, daglig verksamhet eller hemtjänst. Du har en utmärkt grund om du vill läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, socionom, fysioterapeut eller polis.

Tänk på

Programmet ger dig grundläggande högskolebehörighet genom att du väljer högskolepaketet. Det innebär att du läser engelska 6 och svenska 3 utöver det obligatoriska programutbudet. För att du ska kunna studera vidare till exempel sjuksköterska behöver särskild behörighet, detta får du genom att läsa matematik 2a, det görs i årskurs 2. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Kontakt

Kommentera