titelbild

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar är framtagna för att möta omvärldens behov av arbetskraft. Utbildningarna är 2-3 terminer och studiemedelsberättigade.

Hösten 2022 startar dessa utbildningar i Ljungby:

 • Transportutbildning
 • Undersköterskeutbildning
 • Industriutbildning
 • Grundläggande lagerutbildning med språkstöd
 • Förberedande vårdutbildning med språkstöd

 • För yrkesutbildingar i Älmhult, se www.almhult.se för vidare information och ansökan.

Ansökan

Sök senast 15:e november till vårens kurser och utbildningar.

Sök senast 15:e maj till höstens kurser och utbildningar.

Behörighetskrav

Behörighetskrav till våra yrkesutbildningar är godkända betyg från grundskolan årskurs 9 eller på annat sätt förvärvat kunskaperna i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. 
Undantaget är barnskötarutbildningen där kraven är godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap.

Andra behörighetskrav kan finnas för de utbildningar som ges på annan ort än Ljungby. Se respektive utbildnings hemsida för mer information.

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Vuxenutbildningen.

Våra utbildningar

Industriteknisk utbildning

Utbildningen förbereder dig som vill jobba som industriarbetare med inslag av skärande bearbetning (CNC) och svets. De olika kurserna ger en god grund av kunskap både teoretiskt och praktiskt så att du ska kunna arbeta inom olika typer av industriföretag. Utbildningen på skolan varvas med praktik på företag och du får på så vis praktisera de teoretiska kunskaper du förvärvar. Genom lärarnas mångåriga erfarenhet från industrin och flexibilitet i utbildningen finns goda möjligheter att utveckla dina färdigheter för att bli attraktiv på en arbetsmarknad som välkomnar utbildade industriarbetare.

Kurser (800 poäng)

 • Produktionsutrustning (PRUPRD01S 100 p)
 • Tillverkningsunderlag (TILTIL01 100 p)
 • Människan i industrin 1 (MÄIMÄN01 100 p)
 • Datorstyrd produktion (DARDAT01 100 p)
 • CAD 1 (CADCAD01 50 p)
 • Interna transporter (PRUINE00S 50 p)
 • Svets grund (SAASVT0 100 p)
 • Avhjälpande underhåll (DRIAVH01 100 p)
 • Produktutveckling (PRKPRK01 100 p)
Transportutbildning

Vår transportutbildning ger dig kompetens och färdighet som yrkesförare. För att bli antagen ska du, utöver grundläggande behörighet, även ha körkortsklass lägst B samt ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen för minst klass 2.

Avklarad och genomgången utbildning kan ge följande behörighet: Körkortsklasser BE, C och CE, Yrkeskompetensbevis, ADR-intyg (farligt gods), samt truckförarbevis. I utbildningen ingår körning och teori för hjullastare och kran. Genomgående i utbildning blandas praktiskt arbete med teori.

All kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri. Du betalar endast för kursmaterial i form av litteratur och i vissa fall förbrukningsmaterial.


Förkunskaper: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på grundnivå.

Körkortksklass lägst B och körkortstillstånd från Transportstyrelsen för klass CE. Du ska ha fyllt 21 år när utbildningen avslutas.
Ingen yrkesvana krävs.
Utbildningens längd: Ett år (två terminer).

Vård- och omsorgsutbildning

Vill du jobba med människor inom vård och omsorg? Då är vård- och omsorgsutbildningen inom vård- och omsorgscollege något för dig!

Vård- och omsorgsutbildningen är en utbildning inom vård- och omsorgscollege. Utbildningen innehåller både teori och praktik inom vård och omsorg.

En viktig del av utbildningen är APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL erbjuds bland annat inom kommun och landsting.

Efter utbildningen ska du ha skaffat dig tillräckligt med kunskap för att vara anställningsbar som undersköterska.

Behovet av undersköterskor inom vård och omsorg är fortsatt stort och framtidsutsikterna ser goda ut.


Förkunskaper: Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap på grundnivå

Ingen yrkesvana krävs.

Utbildningens längd Heltidsstudier på dagtid, 3 terminer.

Förberedande vårdutbildning med språkstöd

Vårdutbildningen ger dig grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom vården i kombination med sfi, svenska för invandrare.

Om utbilningen

Utbildningen förbereder dig som vill jobba inom vården. De olika kurserna ger en god grund av kunskap både teoretiskt och praktiskt. I utbildningen ingår även praktik.

Kurser

 • Omvårdnad 1 (100 p)
 • Social omsorg 1 (100 p)
 • Gerontologi och geriatrik (100 p)
 • Anatomi och fysiologi (50 p)
 • Orienteringskurs - yrkessvenska (50 p)

Bra att veta

 • Kursstart: augusti
 • Förkunskap: svenska motsvarande sfi C-nivå
 • Yrkesvana: ingen yrkesvana krävs
 • Studiemedelsberättigad: ja, 50%
 • Heltidsstudier på dagtid: 2 terminer
Grundläggande lagerutbildning med språkstöd

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom lager och plockhantering i kombination med sfi, svenska för invandrare.

Om utbildningen

Utbildningen förbereder dig som vill jobba inom lager och plockhantering. De olika kurserna ger en god grund av kunskap både teoretiskt och praktiskt. I utbildningen ingår även praktik.

Kurser

 • Plocklagerhantering (100 p)
 • Orienteringskurs - yrkessvenska (100 p)

Bra att veta

 • Kursstart: augusti
 • Förkunskap: svenska motsvarande sfi C-nivå
 • Yrkesvana: ingen yrkesvana krävs
 • Studiemedelsberättigad: ja, 50%
 • Heltidsstudier på dagtid: 1 termin

Kontakt

Kommentera