Globala målen

Upptäck de globala målen tillsammans med oss! Du kan också vara med och sprida kunskapen om de globala målen. Gör det genom att berätta om målen för alla.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren.

  • Att utrota extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Klicka in på målen nedan och läs mer om vad de handlar om globalt och lokalt.

Kommentera