titelbild

Lokala naturvårdsprojekt

Ljungby kommun arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt.

Lokala naturvårdsinsatsen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018. År 2020-2022 finns även möjlighet att söka särskilda medel för pollineringsprojekt inom LONA.

Ansökan om bidrag

Lokala naturvårdsprojekt brukar kallas LONA-projekt. Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Både kommun och föreningar kan driva projekt. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Länsstyrelsen behöver ha in ansökningar om projektpengar senast den 1 december varje år.

Om du har en bra projektidé - kontakta gärna miljöstrategen i god tid! Under rubriken kontakt hittar du kontaktuppgifter.

På dessa sidor kan du läsa sammanfattningar av naturvårdsprojekt som håller på just nu i Ljungby kommun.

Reglerna kring projekten är att:

  • Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som kommuner ska få pengar till.
  • Naturvårdsverket betalar hälften och kommunen betalar själv hälften av kostnaden för varje projekt.
logga-lona

Kontakt

Kommentera