Berättarborden

På berättarborden kan du läsa om spännande händelser och se bilder från förr - på platsen där det skett! Berättarborden finns på flera platser i Ljungby kommun. Ett bord är placerat på torget i Lagan, åtta bord hittar du längs ån i centrala Ljungby och ett bord finns vid Rönnäsrondellen, Bolmstadsvägen i Ljungby. Samtliga berättarbord har formgivits av Jan Lönn. Texternas layout är utförd av Fredrik Lönn. 

Berättarbord i Ljungby

Åtta berättarbord längs ån Lagan i centrala Ljungby Förr var det livlig trafik vid ångbåtsbryggan. Ljungsätersbron byggdes så bred att den lätt kunde rymma en pluton i fyra led. Vad hände egentligen vid Ljungsäter den där kvällen när linfärjan kapsejsade? Varför kallades Elverksbron för ”Ljungbys högfärd”? Orgelfabrik, kallbadhus, flottning, bad och mjölkvarn - läs mer om och se bilder från livet vid Laganån förr i tiden! Berättarborden invigdes 17 maj 2008. Text och bildval: Sölve Rydell, författaren till Boken och Konserten om Ljungby och initiativtagare till projektet Berättarbord. 

Längs ån Lagan i Ljungby centrum hittar du inte bara berättarbord. Parkbänkarna målades av lokala konstnärer och estetelever från gymnasiet under Designåret 2005. Skulpturerna Ågubben, Våg och Betongande invigdes 1999 har också de anknytning till ån, historiskt och fantasifullt.

Hälsans stig - Kultur och hälsa i kombination!

Hälsans Stig är 6 km lång och slingrar sig både längs ån och i Ljungby centrum. Hälsans Stig tillkom genom samarbete mellan Ljungby kommun och Hjärt-Lungsjukas riksförbund 2008. 

Rönnäsrondellen, Bolmstadsvägen i Ljungby Läs om raka vägar, vikingar och bolmaskepp. Text och bildval: Ljungby kommun. Lästips: Boken om Bolmstad, 1992. Landen kring sjöarna, en historia om Kronobergs län i mångtusenårigt perspektiv, Kronobergsboken 1999-2000. Bolmsö - Smålands största ö, Bolmsö hembygdsförening 2002.  Bordet invigdes 20 maj 2009.  

Berättarbord i Lagan

Läs om Bergas spännande historia från vikingatid och framåt, stadsprivilegierna, tiden kring yllefabriken och när järnvägen kom till Lagan. Berättarbordet finns på torget i Lagan och invigdes 2 maj 2008. Text och bildval: Berga hembygdsförening.

Kontakt

Elverket

Elverket

Carl Romberg berättar om sin far Ossian som var med och byggde Elverket: "Far var med och byggde Elverket. Det var väldigt spännande att bygga ett Elverk för de visste inte riktigt vad det innebar. Den dagen då de släppte på vattnet första gången var alla mycket högtidliga och sen var det middag på Järnvägshotellet, men de vanliga arbetarna var inte inbjudna då utan bara ”överfolket”. Så hade det inte varit idag."
Elverket

Elverket

Byte av turbin år 1935.
Elverket

Elverket

År 1951 svämmade ån Lagan över mer än någonsin. Vattnet stod långt upp på fönsterrutorna!
Elverksbron

Elverksbron

Bron som på grund av sitt påkostade räcke kallades "Ljungby högfärd" byggdes år 1870. På bilden ses vattenfallet där sedan Elektricitetsverket byggdes.
Elverksbron

Elverksbron

Bild på Elverksbron tagen mot stadsdelen Kvarnarna. Spannmålskvarnen ses direkt till vänster i bild.
Ån

Ån

Innan Elverket stod färdigt år 1910 fanns i ån Lagan en mängd forsar och små öar. På bilden som är tagen utanför Villa Tomtebo syns några av dessa öar tydligt.
Ån

Ån

Villa Tomtebo var en vacker sekelskiftsvilla belägen intill nuvarande hängbron. Här bodde till en början Spannmålshandlaren Frans Pettersson med familj. Huset gick ett dystert öde till mötes, efter en tids förfall eldades det upp vid en brandövning
Ån

Ån

Frans Pettersson hade sitt kontor på Stora Torget i ett hus som brann ned strax före jul 1904. Året efter byggdes ett nytt hus på platsen, som fick namnet Tellus efter tillhörande kvarter.
Ågårdsbron

Ågårdsbron

Ågårds sågverk anlades på 1870-talet av Nils Winkler från Hamburg. Sågverket lades ned 1906. På bilden ses Ågårds disponent Möller med familj framför staketet till disponentvillan. Bilden är tagen omkring sekelskiftet 1900.
Ågårdsbron

Ågårdsbron

Ågårdsbron sett från öster, i bakgrunden ses sågverket
Elverksbron

Ångbåtsbryggan

Hamnplatsen för ångbåten "Ljungby" som trafikerade sträckan mellan Ljungby och Hamneda var Gänget strax söder om nuvarande Industribron. Ångbåtslinjen trafikerades mellan åren 1884 - 1898. Att ta en tur längs Lagans blå vatten var ett uppskattat söndagsnöje bland Köpingens invånare. Dagen då denna bild fastnade på Ljungbyfotografen Magninos glasplåt har den lilla ångbåten ovanligt "fina" passagerare nämligen kronprins Gustav med sällskap på väg till Hamnedas jaktmarker.
Magni Magnino

Ångbåtsbryggan

Fotografen och konstnären Magni Magnino en sommardag 1890 vid Smedjestugan vid Gänget.
Smedjestugan

Ångbåtsbryggan

Smedjestugan i vinterskrud
Orgelfabriken och Kallbadhuset

Orgelfabriken och Kallbadhuset

Arbetare vid Elfströms orgelfabrik i "Badhusparken" senare Hembygdsparken.
Orgelfabriken och Kallbadhuset

Orgelfabriken och Kallbadhuset

Carl Elfström, en skicklig orgelbyggare som även var trädgårdsmästare
Orgelfabriken och Kallbadhuset

Orgelfabriken och Kallbadhuset

Hembygdsparken 1942, en idyll i småstaden.
Ljungsätersbron

Ljungsätersbron

Så här vit och vacker var den första bron vid Ljungsäter. Huset i förgrunden har haft flera namn, Grindstugan, Brovillan och kanske det mest kända "Hästhandlarns hus". Huset var känt för sitt utsatta läge när Lagan svämmade över, efter snösmältningen 1951 stod vattnet ända upp till fönsterbläcken. Huset brändes ner 1980.
Ljungsätersbron

Ljungsätersbron

Ljungsätersbron på avstånd, till vänster Ljungsätersparkens strand
Ljungsätersbron

Ljungsätersbron

En tidig vårbild år 2008, Ljungsätersbron ses till vänster. Bilden är tagen av Emelie Ragnarsson
Ljungsäter

Ljungsäter

Omkring sekelskiftet 1900 anlades ett parkområde vid Ljungsäters strand. Här fanns bland annat dansbana och servering.
Ljungsäter

Ljungsäter

Dags för taklagsfest för att fira att stommen till paviljongen är rest.
Ljungsäter

Ljungsäter

Den vackra parken fick en kort glansperiod endast ett tiotal år. Orsaken därtill var en tragisk färjeolycka och att konkurrenten Folkets Park utvecklades till stadens givna nöjesplats.
Ljungsäter

Ljungsäter

Intill parken låg Ljungsätersvillan vilket den gör än idag.

Kommentera