Krig i Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Det som händer i världen och nu i vår direkta närhet påverkar oss och kommer att påverka oss på lång sikt.

Ljungby kommun står upp för en värld fri från våld och vi står upp för demokratiska fri- och rättigheter. 

Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten. Vi har en beredskap för att hantera de olika störningar som kan uppstå. Våra risk- och sårbarhetsanalyser är en grund för detta arbete.

Frågor som organisationen arbetat med:

  • Att identifiera hur kommunen och dess verksamheter kan komma att påverkas av kriget i Ukraina.
  • Att identifiera samverkansbehov intern och externt.
  • Att ta nödvändiga initiativ och föreslå åtgärder för beslut av beslutsfattare.

Mer information

Vi har samlat länkar för mer information med anknytning till kriget. Via dem kan du hålla dig uppdaterad eller få vägledning.

För barn och unga och att prata med barn

Stöd vid oro

Information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Råd och stöd

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Det är viktigt att vara källkritisk och att avstå från att sprida information som du inte vet stämmer. Sprid inte heller bilder, video eller textad information om vårt försvar. 

Du kan ställa dessa frågor till dig själv när du tar del av information och innan du sprider den vidare: Vem är avsändaren? Varför sprids informationen? Vad sprider jag själv för information?

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Här finns också information kring hur du kan förbereda dig i samband med en kris. Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" är en utmärkt hjälp för detta.

Skyddsrum

Samlad information om situationen

Information på andra språk

Här finns information på andra språk, till exempel engelska, arbiska och somaliska om hur du kan förbereda dig inför en kris. Det finns också information om kriget i Ukraina på engelska.

För dej som vill hjälpa till

Vill du skänka gåvor?

I nuläget har hjälporganisationerna som finns på plats i och runt Ukraina störst behov av pengar, då det i dagsläget finns möjlighet att handla på plats. Det hjälper även till att stötta lokala företag samt att det inte kräver samma personalintensiva organisation som när man skänker exempelvis kläder. 

Flera organisationer i Ljungby kommun har insamlingar igång. Vill du hjälpa till så hör av dig till någon av hjälporganisationerna. Du kan även höra av dig på e-post till kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Kronoberg tillsammans drivs av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vill du erbjuda privat boende?

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Om du vill skänka kläder och saker eller erbjuda privat boende till flyktingarna kan du skicka e-post till kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se.
Kronoberg tillsammans drivs av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Om du kan erbjuda större boenden med flera lägenheter eller liknande så kan du skicka e-post till Migrationsverket: 
Vaxjo-boende@migrationsverket.se

Kommentera