Välkommen till Ljungby kommun

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035


Om visionen

Visionen ska visa vart kommunen är på väg. Och varje del i vår vision har en betydelse.


Fokusområden ska leda oss mot visionen

I arbetet för att nå visionen finns fyra fokusområden. Det är ett antal områden som vi vill utveckla för att vi anser att de har stor betydelse för oss på vägen mot att bli 35 000 invånare.