Svartmarkerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.
Svartmarkerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

VA-arbeten på Nygatan

På Nygatan och flera anslutande gator utförs ett omfattande arbete med ledningsnätet för vatten och avlopp (VA). På kartan ovan kan du se var det är avstängt för trafik för tillfället. 

Läs mer om arbetet på Nygatan.

Kommentera