Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Läs mer om överklagan här.

Kommentera