titelbild

Anhörigveckan 2022

Hjälper du någon i familj, släkt eller bland vänner som inte klarar sin vardag på egen hand på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då är detta för dig!

Vem är “anhörig”?

I Sverige finns mer än en miljon anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Att ge vård och stöd till någon i sin närhet är ofta något självklart. Därför kanske du inte heller tänker att du är en anhörig. Men du som hjälper till exempel en partner, förälder, sammanboende, vän, granne eller ett barn eller barnbarn är en anhörig.

Anhörigveckan

Anhörigveckan, som är vecka 40, uppmärksammas i hela Sverige på olika sätt. Här hittar du de evenemang som vi anordnar i Ljungby kommun. 

Föreläsning: “Anhörig i ett hav av känslor”

5 oktober kl. 18.00 på kulturhuset Grand, Ljungby.

Maria Estling Vannestål berättar om egna erfarenheter av att vara anhörig (mamma med demenssjukdom, barn med psykisk ohälsa) och ger exempel från intervjuer med andra anhöriga. Hon delar också med sig av sina bästa överlevnadstips för att kunna vara hållbar som anhörig. Om vi ska orka finnas till för våra närstående behöver vi också ta hand om oss själva.

Föreläsningen är kostnadsfri. Det finns möjlighet att köpa fika i pausen.

Träffa oss och andra i liknande situation!

Träffa oss socialtjänstlotsar och andra som hjälper anhöriga på våra drop-in-kaféer. Prata en stund, fika och märk att du inte är ensam.

  • Måndag 3 oktober kl. 14-16 på Åbrinken, Lagan 
  • Tisdag 4 oktober kl. 10-12 på Västanå i Ryssby.
  • Tisdag 4 oktober kl. 14-16 på Handlarn i Bolmenbygden (Tannåker).
  • Torsdag 6 oktober kl. 10-12 på Agunnaryds lanthandel.
  • Torsdag 6 oktober kl. 16-19 hos Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Fredag 7 oktober kl. 13.30-16 på Träffpunkt Lidhult.

Kommentera