titelbild

Familjehem

Familjehem är en familj som, på uppdrag av socialnämnden, tar emot barn som en del i sin familj. Det finns många olika anledningar till att barn placeras i familjehem. Ofta handlar det om att barnets behov inte kan tillgodoses på hemmaplan och att barnet därför behöver komma till en annan familj.

Det finns flera typer av insatser för barn, unga och deras föräldrar som behöver stöd från samhället. Vanligast är att de får stöd i hemmet. Ibland är det nödvändigt att placera barnet utanför hemmet, i exempelvis ett familjehem. En placering i familjehem görs efter en utredning, och kan göras enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av unga. 

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Alla har genomgått en familjehemsutredning där socialförvaltningen bland annat tittar på familjens bakgrund, nuvarande situation, boende och närmiljö, personliga egenskaper och omsorgsförmåga. Kravet för att bli familjehem är att det ska vara ett tryggt hem samt finnas plats, tid och omtanke i hemmet.

Vill du bli familjehem?

Vi söker vanliga familjer som har möjlighet och vilja att hjälpa någon annan. Miljön ska vara stabil och erbjuda en trygg familjesituation med god omsorg och fostran för barnet. Det viktigast är att man har en ordnad livssituation och ett stort engagemang. Man behöver vara lyhörd, öppen och tolerant. För att bli godkänd som familjehem gör socialförvaltningen en strukturerad intervju och vi hämtar även in registerutdrag, efter samtycke. En familj kan se ut på många olika sätt, även om du är ensamstående. Familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Vill du veta mer så kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Anmäl ditt intresse här, så kontaktar vi dig

Vad gör man som familjehem?

Att vara familjehem innebär att man öppnar upp sitt hem för ett barn eller en ungdom och att man är barnets familj.  I praktiken betyder det att ansvara för den dagliga omsorgen, det vill säga att familjehemmet har ansvar för kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Den biologiska föräldern fortsätter att vara vårdnadshavare för barnet. 

Tillsammans med socialtjänsten och barnets biologiska föräldrar blir man ett team som ser till barnets bästa. En stor del av uppdraget går ut på att skapa förutsättningar för att barnet ska känna trygghet och kunna utvecklas.

Familjehemmet får ersättning för sitt uppdrag och har alltid möjlighet till handledning och stöd av sin familjehemssekreterare.

Att tänka på för föräldrar och familjehemsföräldrar
 • Ofta är barnet osäkert i början när det ska träffa sina föräldrar.
 • Lyssna efter oro och längtan.
 • Umgänget ska, i samråd med socialtjänsten, anpassas så att det blir så tryggt och bra som möjligt för barnet.
 • Ge inga löften som inte går att hålla.
 • Försök att tala väl om varandra så att barnet inte hamnar i lojalitetskonflikt.
 • Tillåt att barnet får tycka om både föräldrar och familjehemsföräldrar.
 • De vuxna bör informera varandra om barnet.
 • Belasta inte barnet med "vuxenbekymmer" och konflikter.
 • Intressera er för hur barnet har det och vad det tycker är intressant och roligt.
 • Hjälp barnet i kontakten med andra viktiga vuxna från sin släkt och sitt nätverk.
 • Kom ihåg att barnens gamla kamrater kan vara viktiga.
Råd och service för dig som är förälder till placerade barn

Råd och service är en öppen verksamhet inom Ljungby kommun dit du kan vända dig för vägledning och stöd. Vi finns till för barnfamiljer samt ungdomar och deras föräldrar som behöver vägledning eller någon att prata med om sin
situation. Vi kan även hjälpa dig vidare. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att komma till oss. Vi för inga journaler och du kan vara anonym.

Exempel på det vi kan hjälpa er med är:

 •  Gå igenom utredningen.
 •  Hantera känslor vid placering.
 •  Hur är man förälder på avstånd?
 •  Stärka dig som förälder utifrån barnets behov och utveckling.
 •  Föräldrautbildning.
 •  Förbereda dig mentalt inför umgänge.
 •  Delta som stöd i möten med myndigheter.

Exempel på det vi inte kan hjälpa er med:

 • Vara med vid umgänge.
 • Påverka beslut.
 • Delta i möten där föräldern inte är med.
 • Ha enskilda samtal med barnet eller någon anhörig.

Välkommen att höra av dig till oss. Du når oss på:

Kontakt

Kommentera