Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader.
Illustration på Stenbergsskolans fasad
Illustration på Stenbergsskolans fasad.
Skiss på  Stenbergsskolans utemiljö.
Skiss på Stenbergsskolans utemiljö.

Ny idrottssal vid Stensbergskolan

Det ska byggas en ny byggnad innehållande idrottssal, musik/trä-och metall slöjdsal, lärararbetsplatser, mm. Den kommer att ligga intill Stensbergskolan. På så sätt kan verksamheten i den befintliga idrottssalen pågå under hela byggprocessen.

Den gamla idrottssalen rivs när den nya byggnationen är klar. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm.

Det här gör vi:

  • Bygger en ny idrottssal.
  • River gammal idrottsbyggnad.
  • Anlägger ny utemiljö.
  • Anlägger ny hämta/lämna parkering, som ska ligga på Björkstigen i stället för Torsgatan

Status:

  • Projekteringsfas pågår.
  • Tar fram handlingar och ritningar innan upphandling.

När är vi klara:

  • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara i juni 2024. 

Kontakt

Kommentera