Om- och tillbyggnad av bowlinghallen

Bowlinghallen ska byggas om och fräschas upp på insidan och byggas till för att bli ännu större.

Det här gör vi:

  • Bygger till befintlig bowlinghallen
  • Bygger om invändigt

Status:

  • Projekteringsfas pågår
  • Tar fram handlingar och ritningar innan upphandling

När är vi klara:

  • Byggnationen beräknas vara klar april 2024

Kommentera