titelbild

Bostadsområdet Björket

Vi anlägger ett nytt bostadsområde på Replösa. Det omfattar totalt 94 tomter som färdigställs och säljs i tre etapper. Se vilka tomter som är lediga på länken längst ner på den här sidan.

Det här gör vi

  • Vi bygger ett nytt bostadsområde
  • Vi bygger nya gator
  • Vi lägger vatten- och avloppsledningar
  • Vi drar ledningar för el och fiberanslutning
  • Vi sätter upp belysning
  • Vi anlägger parker och bygger lekplatser
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg

Etapp A: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till 25 tomter, byggnation av hus pågår och några är färdigställda. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp B: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till ytterligare 26 tomter. I februari 2018 släpptes tomterna till försäljning. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp C: Den sista etappen är färdigställd och den 1 september 2021 släpptes 43 tomter till försäljning. 

När är vi klara

Alla etapper är klara för försäljning och byggnation.

Kontakt

Kommentera