Marknadsbodar att hyra

Välkommen att hyra någon av våra fyra fina marknadsbodar som står uppställda på Lilla torg. Alla kan hyra dem men sommarlovsföretag, ungdomar och föreningar har förtur.

Marknadsbodarna är byggda av elever på Sunnerbogymnasiets byggprogram och utsmyckade med motiv från sagor av konstnären Kjell Sundberg. Följande regler och avgifter gäller för dig som vill hyra en bod.

Regler för hyresgäst

 • Önskar du annan placering av bodarna står du för transportkostnaden och ordnar bygglov och polistillstånd. 
 • Hyresgästen ansvarar och betalar för eventuella tillstånd som krävs för verksamheten (exempelvis livsmedel).
 • Hyresgästen ansvarar för att verksamheten är försäkrad.
 • Hyresgästen ansvarar för nyckel till boden som återlämnas vid hyrestidens slut. Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen (läs: ny låskolv och nycklar)
 • Hyresgästen måste vara minst 18 år eller ha en målsman som går i god för sig.
 • Boden får inte utsättas för åverkan, som till exempel genom affischering, skyltning och dylikt.
 • Hyresgästen får inte, utan tillstånd, ställa ut egna bord, stolar, parasoller eller annat utanför boden.
 • Hyresgästen samlar upp och tar med skräp.
 • Lös utrustning i boden (brandsläckare, brandfilt, yttre elkabel) tillhör Ljungby kommun. Åverkan eller skador på bod eller utrustning debiteras hyresgästen.

Avgifter

Pris för näringsidkare

 • Måndag - torsdag:  170 kr per dygn*
 • Fredag - söndag: 270 kr per dygn*
 • Hel vecka: 1 000 kr för perioden (från måndag kl. 07.00 till nästföljande måndag kl. 02.00)
 • Hel månad: 3 000 kr för perioden (från den 1:e kl. 07.00 till den 1:e månaden därpå, kl. 02.00)

Pris för skolklasser, föreningar och UF

 • Måndag - torsdag: 50 kr per dygn*
 • Fredag - söndag: 70 kr per dygn*

* Dygn räknas från kl. 07.00 dag 1 till kl. 02.00 dag 2.

El kan ordnas. Säg till vid bokning.
Flyttning av bodarna görs av Ljungby kommun. Pris meddelas vid förfrågan.

Bokning/förfrågan

Bokning av bodar gör du hos tekniska förvaltningens gatuavdelning. Hör av dig via telefon eller e-post. Ljungby kommun gör en bedömning om hyresgästen är lämplig. Sommarlovsföretag, ungdomar och föreningar har förtur som hyresgäster till obokade datum vid samtidig förfrågan.

Bild på en av marknadsbodarna

Kommentera